GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY

Serwis

Oferujemy wykonanie projektu technologii zakładu gastronomicznego w różnych wariantach, zależnie od wymagań i oczekiwań Inwestora :

– wykonanie rysunku technologii (usługa bezpłatna)
dostarczamy rysunek technologii z zaznaczeniem układu funkcjonalnego pomieszczeń oraz proponowanego wyposażenia technicznego. Najczęściej stanowi on część oferty handlowej i bazę do rozbudowy do kształtu pełnego projektu.
Rysunek jest wykonany zgodnie ze wszystkimi zasadami sztuki i może być podstawą do samodzielnego uzgodnienia z SANEPID i PIP.

– wykonanie projektu technologii gastronomicznej (usługa płatna/bezpłatna)
Dostarczamy kompletny, pełny projekt technologii wykonany zgodnie z zasadami sanitarno-higienicznymi oraz normami GHP i HACCP.
Projekt zawiera uzgodnione z Inwestorem wyposażenie techniczne oraz wytyczne dla branż wod.-kan., energia, gaz i wentylacja.
Projekt uzgadniany jest z rzeczoznawcą ds.sanitarno-higienicznych (Sanepid) oraz rzeczoznawcą ds.bezpieczeństwa i higieny pracy (PIP).

Projekt technologii gastronomicznej może być wykonany jako :

1 – usługa bezpłatna 
– Inwestor podpisuje z „ACTIVUS” Sp. z o.o. umowę o zakupie wyposażenia znajdującego się w projekcie,
w związku z czym projekt otrzymuje bezpłatnie jako dodatkową formę rabatu.

2 – usługa płatna 
– Inwestor zakupuje projekt i nie wiąże się z tym żadne zobowiązaniedo zakupu wyposażenia.
Jednakże w przypadku decyzji o zakupie sprzętu w „ACTIVUS” Sp. z o.o. zawsze istnieje możliwość zwrotu poniesionych kosztów w formie dodatkowego rabatu handlowego.

– zatwierdzenie projektu technologii gastronomicznej w Powiatowej Stacji SANEPID (usługa płatna)
w przypadku takiego życzenia Inwestora zatwierdzamy wykonany projekt we właściej dla miejsca inwestycji Stacji Sanepid-u.